Prissamtal med Alexander Ekman

Kritikerna Cecilia Djurberg och Thomas Olsson möter koreografen Alexander Ekman, som tilldelas 2019 års danspris från Svenska Teaterkritikers förening. Ett inspelat samtal från Guldfoajén, Kungliga Operan i Stockholm, maj 2020.

Prismotiveringen:

Med Eskapist visar Alexander Ekman än en gång att det går att leka med traditionerna i ett brett tilltal med bibehållen konstnärlig kvalitet. Tillsammans med Kungliga Baletten slår han ett magnifikt slag för rätten att drömma sig bort med hjälp av scenkonstens stora leksakslåda.

Se tv-versionen av Eskapist på SVT Play (tillgänglig tom 10 juli 2020)

Se också: Prissamtal med Barn- och ungdomsteaterpristagaren Regionteater Väst

Livia Millhagen, Alexander Ekman och Peter och Janne gör slut prisas av Svenska Teaterkritikers förening

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Prissamtal med Regionteater Väst

Se 2019 års Barn- och ungdomsteaterpristagare Jan Coster, Peter Lorentzon och Jimmy Dahlqvist i samtal med kritikern Isa Andersson.

Svenska Teaterkritikers Förenings Barn- och ungdomsteaterpris 2019 tilldelas uppsättningen Peter och Janne gör slut, Regionteater Väst, med motiveringen:

Jan Coster och Peter Lorentzon uttrycker vad få annars vågar. Skyddslöst och okonstlat gestaltar, berättar, svettas, gråter och björnkramar de fram sin historia om den motsägelsefulla känslan av övergivenhet också för den som vill bryta upp.

Svenska Teaterkritikers förenings Youtubekanal

Livia Millhagen, Alexander Ekman och Peter och Janne gör slut prisas av Svenska Teaterkritikers förening

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Öppet brev till kulturminister Amanda Lind från Svenska Teaterkritikers förening

audience auditorium bleachers chairs

Stängda teatrar gör också teaterkritikerna arbetslösa Photo by Tuur Tisseghem on Pexels.com

Till kulturminister Amanda Lind
Kulturdepartementet

Svenska Teaterkritikers Förening organiserar landets cirka 75 professionellt verksamma scenkonstkritiker. Vi har medlemmar i hela Sverige, aktiva i riks- och lokalpress, radio, tv och på digitala plattformar. Att vara scenkonstkritiker innebär att kunna avläsa, analysera och förmedla kunskap kring verk som försvinner i samma ögonblick de möter sin publik. Scenkonstkritik utgör därför också ett bärande minne för teater, dans, opera, musikal och performance.

Scenkonstkritiken är en grundläggande del av de estetiska samtal som krävs för en levande utveckling av scenkonsten. Den har dessutom en politisk funktion i att utvärdera hur skattepengar använts. Och den bedrivs i en pedagogisk, folkbildande anda, för att ge publiken nycklar till scenkonstens varierande formspråk.

Vi producerar nu inte enbart recensioner. Scenkonstkritikers kompetens tas i bruk till kulturpolitiska kommentarer, kritiskt granskande intervjuer och reportage om scenkonstens olika fält. Vi anlitas som sakkunniga i utredningar, referensgrupper och juryarbeten, både i Sverige och utomlands. Flera av våra medlemmar deltar i uppdrag genom vår internationella organisation AICT/IATC (International Association of Theatre Critics), på festivaler, eller skriver initierade texter som presenterar svensk och nordisk scenkonst för en utländsk publik.

Coronaepidemin bröt ut just som scenkonstvåren skulle gå in i sin mest aktiva period. Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendationer och regeringens beslut om stegvisa restriktioner för offentliga möten innebar att scenkonstens institutioner och mindre aktörer med kort varsel stängde ner all verksamhet. Vi beklagar framför allt att barn och vuxna i hela landet plötsligt, och på oviss tid, berövas det levande mötet med scenkonst. Eftersom repetitioner har avbrutits har många producenter dessutom valt att helt ställa in vårens fortsatta repertoar.

Vi scenkonstkritiker berövas därmed i ett slag våra inkomster. Utan föreställningar ingen kritik. Inga överblickar eller förhandsreportage, vare sig från Sverige eller utlandet.
Det bör då framhävas att vår yrkeskår redan i förväg verkar under prekära villkor. Mer än 95 procent av Sveriges scenkonstkritiker är frilansare, de flesta som egenföretagare. Arvodena från en hårt ansatt mediebransch motsvarar inte på något sätt gängse rekommendationer för journalister, trots att vi är högutbildade och i många fall med lång yrkeserfarenhet.

Eftersom ett dynamiskt scenkonstliv i Sverige förutsätter ett aktivt mottagande finns det behov av professionella scenkonstkritiker som har kunskap om det de ser. Men även vi kritiker behöver bli sedda. Utan flera månaders inkomster riskerar flera av oss att behöva ställa om till andra verksamheter.

Det är därför av utomordentligt stor vikt att kulturdepartementet tillgodoser även kritikerkåren i de extraordinära ekonomiska stöd som ska tilldelas landets konstnärer och kulturutövare. Den kompetens som annars går förlorad kan bli mycket svår att återskapa.

Malmö 1 april 2020

För Svenska Teaterkritikers Förening
Theresa Benér, ordförande

Kontakt:
Epost: info (a) teaterkritiker.se
Theresa Benér 0768-906663

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En hälsning från nya ordföranden

Kära kritikerkollegor!

Svenska Teaterkritikers Förening har i likhet med många teatrar trätt in i cyberrymden.

Theresa Benér, ordförande i Svenska Teaterkritikers förening

Theresa Benér, ordförande i Svenska Teaterkritikers förening

För en vecka sedan avhölls för första gången vårt årsmöte helt digitalt, med deltagande medlemmar från Malmö i söder till Östersund i norr – och ett kluster från Stockholmsregionen förstås!

Vid mötet blev jag, Theresa Benér, vald till föreningens nya ordförande, efter Anna Håkansson. Jag vill på allas vägnar tacka Anna för hennes gedigna, mångåriga arbete inom styrelsen. Vi tackar också Malin Palmqvist, vår duktiga kassör, som i år avböjde fortsatt styrelsearbete.

Nyinvald i kretsen är Ylva Lagercrantz Spindler, suppleant.

Den nya styrelsen har haft konstituerande sammanträde och ser nu ut så här:

Ordförande Theresa Benér
Vice ordförande Cecilia Djurberg
Sekreterare Thomas Olsson
Ordinarie ledamöter Margareta Sörenson, Bo Löfvendahl
Suppleant & kassör Loretto Villalobos
Suppleant Ylva Lagercrantz Spindler

Eftersom jag inte bara fått det hedervärda uppdraget att leda styrelsearbetet utan dessutom debuterar som förtroendevald i föreningen tycker jag det vore på sin plats att göra en kort presentation av mig själv.

Född 1961, uppvuxen i Malmö, fil kand i Lund, med drama-teater-film som huvudämne, började jag skriva teaterkritik 1981 i Kvällsposten och medarbeta i radions OBS i P1. 1985-2008 bodde jag i Paris och London, verksam som teaterkritiker och kulturkorrespondent för KvP, Sveriges Radios OBS och Svenska Dagbladet, förutom specialtidskrifter.

Sedan återkomsten till Malmö 2008 har jag fortsatt som teaterkritiker och bevakar södra Sverige för SvD. Har även drivit egen kulturtidskrift, gjort dokumentärfilmer om konst och teater, medverkat i bokprojekt och utredningar, med mera. I vår ger jag ut en essäbok om Peter Brook.

I ett nyhetsbrev kopplat till min hemsida ger jag rapporter och scenkonstkritik från Europa – anmäl dig gärna på theresabener.se .

Åren utomlands har grundlagt ett djupt intresse hos mig för den samtida europeiska scenkonstens varierande former. Jag hoppas att som ordförande i vår förening kunna bidra till dialog och utbyten mellan oss och våra kollegor i andra länder. Det vore roligt om vi kan göra gemensamma studieresor, så som denna förening tidigare har arrangerat.

Eftersom jag har Malmö som bas vet jag att det finns flera teaterkritiker som länge har önskat regionala aktiviteter för vår förening, och bättre anknytning mellan regioner. Detta är något jag skulle vilja verka för, både i nord, syd och väst, förutom den aktiva Stockholmssektionen. Kom gärna med tankar och idéer om hur vi ska stärka vår sammanhållning trots geografiska avstånd. Digitala möten tycks ju vara en tänkbar väg men vi kan säkert hitta på flera kopplingar?

Vi teaterkritiker upplever i dessa coronatider rejäla prövningar av våra redan prekära arbetsvillkor. Styrelsen har inlett ett arbete för att kartlägga vår situation. Vi återkommer snarast i detta ärende.

Allt gott,
Theresa Benér

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Yvonne Lombard och Meta Velander hedersprisade

Thomas Olsson och Anna Håkansson överlämnar Svenska teaterkritikers förenings hederspris till Meta Velander och Yvonne Lombard på Klara soppteater

Thomas Olsson och Anna Håkansson överlämnar Svenska teaterkritikers förenings hederspris till Meta Velander och Yvonne Lombard på Klara soppteater 16 februari. Foto: Cecilia Djurberg

Som tidigare annonserats tilldelas skådespelarna Meta Velander och Yvonne Lombard Svenska Teaterkritikers förenings hederspris för 2019.

Söndagen 16 februari överlämnades pristavlorna, signerade Gunilla Palmstierna-Weiss, av styrelsens Thomas Olsson och Anna Håkansson i samband med en föreställning av Och så levde de lyckliga på Soppteatern, Under fontänen i Stockholm.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Livia Millhagen, Alexander Ekman och Peter och Janne gör slut prisas av Svenska Teaterkritikers förening

Livia Millhagen som Blanche DuBois i Linje Lusta på Dramaten

Livia Millhagen prisas för sin rollgestaltning av Blanche DuBois i Stefan Larssons uppsättning av Linje Lusta på Dramaten. FOTO: SÖREN VILKS/DRAMATEN

Nu har teaterkritikerna röstat fram det gångna årets favoriter. Det blir skådespelaren Livia Millhagen, koreografen Alexander Ekman och barnpjäsen Peter och Janne gör slut som tar hem 2019 års priser från Svenska Teaterkritikers förening.

Svenska Teaterkritikers Förenings Teaterpris 2019 tilldelas skådespelaren

Livia Millhagen

för hennes självlysande gestaltning av Blanche DuBois i Stefan Larssons filmiskt präglade uppsättning av Linje Lusta på Dramaten. Det är en Blanche som inte låter sig etiketteras, intensivt närvarande i varje por.

Svenska Teaterkritikers Förenings Barn- och ungdomsteaterpris 2019 tilldelas uppsättningen

Peter och Janne gör slut, Regionteater Väst

Jan Coster och Peter Lorentzon uttrycker vad få annars vågar. Skyddslöst och okonstlat gestaltar, berättar, svettas, gråter och björnkramar de fram sin historia om den motsägelsefulla känslan av övergivenhet också för den som vill bryta upp.
Se prisutdelningen och samtal med pristagarna

Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris för 2019 tilldelas koreografen

Alexander Ekman

Med Eskapist visar Alexander Ekman än en gång att det går att leka med traditionerna i ett brett tilltal utan med bibehållen konstnärlig kvalitet. Tillsammans med Kungliga Baletten slår han ett magnifikt slag för rätten att drömma sig bort med hjälp av scenkonstens stora leksakslåda.
Se prisutdelningen och samtal med Alexander Ekman

Priserna består förutom äran i pristavlor. Teaterpristagaren, barn- och ungdomspristagaren och hederspristagarna får litografin Lady Macbeth, en kostymskiss från Fritz Kortners uppsättning av Macbeth 1965, signerad Gunilla Palmstierna-Weiss. Danspristagaren får en litografi signerad Brit Swedberg.

Svenska Teaterkritikers Förenings medlemmar har röstat om Teaterpriset, Barn-och ungdomsteaterpriset och Danspriset utifrån tidigare tillkännagivna nomineringar.

Övriga nominerade

till Svenska Teaterkritikers Förenings Teaterpris för 2019 nominerades också scenografen Ulla Kassius och skådespelaren och sångaren Frida Österberg.

till Svenska Teaterkritikers förenings Barn- och ungdomsteaterpris för 2019 nominerades också föreställningarna Månskenssonaten på Hagateatern och Versioner på Estrad Norr

till Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris för 2019 nominerades också Kompaniet Skånes dansteater och Kompaniet Norrdans.

Sedan tidigare är också utannonserat att Svenska teaterkritikers förenings hederspris tilldelas skådespelarna Yvonne Lombard 

Meta Velander med följande motivering:

Under mer än 70 år har publiken kunnat avnjuta dessa båda legendarers yrkesskicklighet på både scen och film. De senaste åren har vi mött dem som dynamisk duo med temperament som perfekt kompletterar varandra. En duo där bettet i replikerna bara överträffas av deras förmåga att gestalta mjukgörande melankoli.

Tid och plats för prisutdelningarna meddelas senare.

För pressbilder hänvisas till respektive producerande scen.

Frågor besvaras av Svenska Teaterkritikers Förenings ordförande Anna Håkansson per e-post info (a) teaterkritiker.se tel. 0739-901403.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Yvonne Lombard och Meta Velander får teaterkritikernas hederspris

 

Yvonne Lombard och Meta Velander i Och så levde de lyckliga, Klara Soppteater. Foto: Matilda Rahm/Kulturhuset Stadsteatern

Yvonne Lombard och Meta Velander i Och så levde de lyckliga, Klara Soppteater. Foto: Matilda Rahm/Kulturhuset Stadsteatern

Svenska teaterkritikers förenings hederspris som bara delas ut en gång per decennium tilldelas skådespelarna Yvonne Lombard och Meta Velander, med följande motivering:

Under mer än 70 år har publiken kunnat avnjuta dessa båda legendarers yrkesskicklighet på både scen och film. De senaste åren har vi mött dem som dynamisk duo med temperament som perfekt kompletterar varandra. En duo där bettet i replikerna bara överträffas av deras förmåga att gestalta mjukgörande melankoli.

Nu är också nomineringarna till Svenska teaterkritikers förenings priser för 2019 klara. Pristagarna meddelas 27 januari, när medlemmarna har lagt sina röster.

Nominerade till Teaterpriset för 2019

Scenografen Ulla Kassius


Ulla Kassius skapar sedan decennier scenrum som med nyfiket allvar ger teaterns ideer och innersta mening plats. I familjedramat 3 vintrar på Uppsala stadsteater leds publiken genom en svit av minutiöst inredda rum fyllda av jugoslavisk historia, möbler och föremål.

Skådespelaren Livia Millhagen


För hennes självlysande gestaltning av Blanche DuBois i Stefan Larssons filmiskt präglade uppsättning av Linje Lusta på Dramaten. Det är en Blanche som inte låter sig etiketteras, intensivt närvarande i varje por.

Skådespelaren och sångaren Frida Österberg

I The Broken Circle på Uppsala Stadsteater balanserar Frida Österberg ständigt på gränsen till nervsammanbrottet. Med sin artistiska mångsidighet väcker hon åskådarens medlidande utan att bli varken insmickrande eller sentimental.

Nominerade till Danspriset för 2019

Kompaniet Skånes dansteater

Mozarts Requiem i samarbete med Malmö Opera i koreografi av Örjan Andersson, är ett mäktigt allkonstverk om övergången mellan liv och död. Dansare, sångare och musiker förmedlar ljus och hopp till himmelskt vackra klanger som sprider livskraft.

Koreografen Alexander Ekman

Med Eskapist visar Alexander Ekman än en gång att det går att leka med traditionerna i ett brett tilltal med bibehållen konstnärlig kvalitet. Tillsammans med Kungliga Baletten slår han ett magnifikt slag för rätten att drömma sig bort med hjälp av scenkonstens stora leksakslåda.

Kompaniet Norrdans

Med Proxy söker koreografen Martin Forsberg en extrem närhet mellan scen och salong där själva idén är att dansarna ska lyssna in publikens rörelsemönster och sinnesstämning för att bli deras ombud på scenen, något som gör varje föreställning olik de andra.

Nominerade till Barn- och ungdomsteaterpriset för 2019

Månskenssonaten, Hagateatern

Hagateatern i Göteborg ger småbarnspubliken en sinnlig spaning i nattens värld. Månen leder vägen till några resväskor som med dockskåpsfantasi öppnar miljöer där barnen får titta in. Ett helgjutet, kollektivt koncept, ett stort och magiskt äventyr i miniformat.

Versioner, Estrad Norr

På ett intelligent sätt vrider och vänder Estrad Norr på diskussionen om alternativa fakta genom att skala ner problematiken till en konflikt mellan två förskolebarn och deras föräldrar. Synliga och snyggt synkade kostymbyten bidrar till budskapet i en detaljrik regi.

Peter och Janne gör slut, Regionteater Väst

Jan Coster och Peter Lorentzon uttrycker vad få annars vågar. Skyddslöst och okonstlat gestaltar, berättar, svettas, gråter och björnkramar de fram sin historia om den motsägelsefulla känslan av övergivenhet också för den som vill bryta upp.

För pressbilder hänvisar vi till respektive producerande scen.

Frågor besvaras av Svenska teaterkritikers förenings ordförande Anna Håkansson per mejl: info ( a ) teaterkritiker.se eller telefon 0739-901403

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar